De Kunstkringloop

Online galerie voor particulier en bedrijf

Kunstkringloop is op zoek naar partners

Dat kunnen galeries veilinghuizen of antiek / kunst zaken zijn. Bedrijven die eventueel geintereseerd zijn om goederen in te kopen of als commisionair In consignatie te nemen en te verkopen of te veilen. De aangeboden goederen zullen eerst beoordeeld en getaxeerd worden en daarna voor een van tevoren afgesproken prijs worden aangeboden ter verkoop in de winkel of de galerie. Voor meer informatie kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via de mail.

Het is uiteraard ook mogelijk om met uw bedrijf te adverteren op deze website U kunt dan gebruik maken van een banner. Prijzen hiervoor op aanvraag.