De Kunstkringloop

Online galerie voor particulier en bedrijf

veilig handelen

Tips veilig handelen

1. Handel transacties zoveel mogelijk in persoon af. U weet dan precies met wie u zaken doet.

2. Laat uw gezonde verstand spreken als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Handel bij voorkeur in persoon.

3. Controleer persoonlijke gegevens. Vraag bij voorkeur naar het vaste telefoonnummer van de (ver)koper. Een mobiel nummer is moeilijk te achterhalen. Controleer de naam en het adres. Gratis e-mailadressen bv. Hotmail, Gmail, ed zijn moeilijk te achterhalen.

4. Wees alert bij kopers en verkopers uit het buitenland. Betaalmethoden als Western Union, MoneyGram of cheques zijn niet aan te raden.

5. Ben alert op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht of merkenrecht. Niet alleen de verkoper maar ook de koper dient hier alert op te zijn.

6. Doe in geval van oplichting altijd melding bij de politie en het kunstkringloopteam. In ons geval zullen wij u klacht vertrouwelijk behandelen.

7. Tip. Denk eraan. Bij twijfel nooit inhalen.

8. U kunt gebruik maken door erkende taxateurs in te schakelen om de echtheid of de waarde van het artikel te laten schatten. Dit brengt echter wel kosten met zich mee. 

9. U kunt voor informatie altijd vrijblijvend een email sturen.

10. Pas op als iemand geld vooruit wil hebben. Beter boter bij de vis.